Upit Philadelphia, pronađeno natuknica: 88

Philadelphia

Philadelphia [filəde'lfiə], grad i luka u saveznoj državi Pennsylvaniji, SAD; s 1 526 006 st. (2010) ...

Anderson, Marian

Anderson [æ'ndəɹsən], Marian, američka kontraaltistica (Philadelphia, 27. II. 1897 – Portland, Oregon, ...

Babbitt, Milton

Babbitt [bæ'bit], Milton, američki skladatelj i glazbeni teoretičar (Philadelphia, 10. V. 1916 – Princeton, ...

Barry, Phillip

Barry [bæ'ri], Phillip, američki komediograf (Rochester, New York, 18. VI. 1896 – New York, 3. XII. 1949). ...

Barrymore

Barrymore [bæ'rimɔ:ɹ], obitelj američkih kazališnih i filmskih glumaca, kojoj su začetnici glumci Georgiana ...

Barrymore, John

Barrymore [bæ'rimɔ:ɹ], John (pravo prezime Blythe), američki glumac (Philadelphia, 14. ili 15. II. 1882 ...

Barrymore, Lionel

Barrymore [bæ'rimɔ:ɹ], Lionel (pravo prezime Blythe), američki glumac i filmski redatelj (Philadelphia, ...

Barthelme, Donald

Barthelme [bα:'ɹtəlmei], Donald, američki književnik (Philadelphia, 7. IV. 1931 – Houston, 23. VII. 1989). ...

Berberova, Nina Nikolajevna

Berberova [b’erb’e'rəvə], Nina Nikolajevna (Nikolaevna), ruska književnica (Sankt Peterburg, 8. VIII. 1901 ...

Biddle, Nicholas

Biddle [bidl], Nicholas, američki bankar (Philadelphia, 8. I. 1786 – Philadelphia, 27. II. 1844). Suradnik ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9