Upit Pio IV, pronađeno natuknica: 10

Dubrovačka (nad)biskupija

Dubrovačka (nad)biskupija, crkveno upravno područje u najjužnijem dijelu Hrvatske sa sjedištem u Dubrovniku. ...

kompaktat

kompaktat (srednjovj. lat. compactatum, prema lat. compactum), ugovor, sporazum. Najpoznatiji je Praški ...

Ligorio, Pirro

Ligorio [ligɔ:'rio], Pirro, talijanski graditelj i slikar (Napulj, oko 1510 – Ferrara, 13. X. 1583). ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Balbek

Balbek (Baalbek [ba:'l~], arapski Ba‘labakk), grad u Libanonu, u plodnoj dolini Bekaa, u podnožju zapadnih ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

Lokrum

Lokrum, otočić pred Dubrovnikom; 0,69 km2. Nerazvedena obala duga je 5,0 km (koeficijent razvedenosti ...

paneuropeizam

paneuropeizam (pan- + europeizam, prema Europa), težnja za stvaranjem zajednice europskih država, ideja ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

Pio IV.

Pio IV. (pravo ime Giannangelo de’ Medici), papa od 1559. do 1565 (Milano, 31. III. 1499 – Rim, 9. XII. 1565). ...

(1)