Upit Pio IV., pronađeno natuknica: 10

Pio IV.

Pio IV. (pravo ime Giannangelo de’ Medici), papa od 1559. do 1565 (Milano, 31. III. 1499 – Rim, 9. XII. 1565). ...

Dubrovačka (nad)biskupija

Dubrovačka (nad)biskupija, crkveno upravno područje u najjužnijem dijelu Hrvatske sa sjedištem u Dubrovniku. ...

Ligorio, Pirro

Ligorio [ligɔ:'rio], Pirro, talijanski graditelj i slikar (Napulj, oko 1510 – Ferrara, 13. X. 1583). ...

Balbek

Balbek (Baalbek [ba:'l~], arapski Ba‘labakk), grad u Libanonu, u plodnoj dolini Bekaa, u podnožju zapadnih ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

kompaktat

kompaktat (srednjovj. lat. compactatum, prema lat. compactum), ugovor, sporazum. Najpoznatiji je Praški ...

Lokrum

Lokrum, otočić pred Dubrovnikom; 0,69 km2. Nerazvedena obala duga je 5,0 km (koeficijent razvedenosti ...

paneuropeizam

paneuropeizam (pan- + europeizam, prema Europa), težnja za stvaranjem zajednice europskih država, ideja ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

(1)