Upit Pio XI, pronađeno natuknica: 8

Ambrosiana

Ambrosiana [~zia:'na]. 1. Biblioteca Ambrosiana, knjižnica u Milanu, smještena u raskošnoj palači Ambrosiana, ...

Marija Bistrica

Marija Bistrica, naselje i općinsko središte u Hrvatskome zagorju, 6 km jugoistočno od Zlatar Bistrice ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

Lokrum

Lokrum, otočić pred Dubrovnikom; 0,69 km2. Nerazvedena obala duga je 5,0 km (koeficijent razvedenosti ...

misal

misal (srednjovj. lat. missale, prema crkvenolat. missa: misa), katolička liturgijska knjiga u kojoj ...

Pio XI.

Pio XI. (pravo ime Achille Ratti), papa od 1922. do 1939 (Desio, 31. V. 1857 – Rim, 10. II. 1939). Za ...

revolucija 1848–49.

revolucija 1848–49., niz revolucija u Europi kojima je završilo »doba revolucija« (1776/1789–1848), ...