Upit Pireneji, pronađeno natuknica: 15

Pireneji

Pireneji (španj. Pirineos, franc. Pyrénées), planinski sustav na granici Francuske i Španjolske, između ...

Balaguer, Victor

Balaguer (katalonski [bələγe'], španj. [balaγe'r]), Victor, katalonski pjesnik, povjesničar i političar ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Euroazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

geosinklinala

geosinklinala (geo- + sinklinala), produžen, labilan i kontinuiran sedimentacijski prostor litosfere ...

Hugo, Victor Marie

Hugo [ygọ'], Victor Marie, francuski književnik (Besançon, 26. II. 1802 – Pariz, 22. V. 1885). U književnost ...

Katalonija

Katalonija (katalonski Catalunya [kətəlu'ńə], španjolski Cataluña [katalu'ńa]), autonomna zajednica ...

kreda

kreda (mletački tal. creda < lat. creta, po grč. otoku Kreti). 1. Treće razdoblje mezozoika, nazvan ...

kvartar

kvartar (prema lat. quartus: četvrti), mlađi razdjel kenozoika kao posljednjega velikoga geološkog razdoblja ...

Pirenejski poluotok

Pirenejski poluotok (također Iberski poluotok), najveći od triju južnoeuropskih poluotoka; obuhvaća ...

(1)  2