Upit Planck Max, pronađeno natuknica: 15

Planck, Max

Planck [plaŋk], Max, njemački fizičar (Kiel, 23. IV. 1858 – Göttingen, 4. X. 1947). Studij započet u ...

Bohr, Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

Bremen (grad)

Bremen [bre:'mən], grad, luka i upravno središte istoimene savezne zemlje (Land) u sjevernoj Njemačkoj; ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Haspelmath, Martin

Haspelmath [ha'spəlmat], Martin, njemački lingvist (Hoya, 2. II. 1963). Istraživač u Institutu Max Planck ...

Hell, Stefan Walter

Hell [hεl], Stefan Walter, njemački fizičar (Arad, Rumunjska, 23. XII. 1962). Diplomirao (1987) i doktorirao ...

Kuhn, Richard

Kuhn [ku:n], Richard, njemački organski kemičar i biokemičar austrijskog podrijetla (Beč, 3. XII. 1900 ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

kvantna mehanika

kvantna mehanika, grana kvantne fizike koja se bavi gibanjima i stacionarnim stanjima čestica u fizičkim ...

kvantni broj

kvantni broj, broj koji opisuje kvantnomehaničko stacionarno stanje subatomskih čestica, elektrona u ...

(1)  2