Upit Platon, pronađeno natuknica: 108

Platon

Platon (grčki Πλάτων, Plátōn), grčki filozof (Atena, 27. V. 427. pr. Kr. – Atena, 347. pr. Kr.). Pravim ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

Akademija

Akademija (grčki Ἀϰαδήμεıα, Akadḗmeia ili Ἀϰαδημία, Akademía), filozofska škola koju je u Ateni 387. pr. Kr. ...

Alain

Alain [al63338'] (pravo ime Émile Auguste Chartier), francuski filozof i pedagog (Mortagne-au-Perche, 3. III. 1868 ...

amicus Plato, sed magis amica veritas

amicus Plato, sed magis amica veritas [ami:'kus pla'to: ~ ma'~ ami:'ka ve:'rita:s], prijatelj mi je ...

analogija

analogija (grč. ἀναλογία: sklad, razmjer; odnos). 1. Srodnost, podudarnost dviju uspoređenih pojava, ...

Antimah iz Kolofona

Antimah iz Kolofona (grčki Ἀντίμαχος, Antímakhos), grčki pjesnik i filolog (Kolofon u Maloj Aziji, oko ...

antropologija

antropologija (antropo- + -logija), znanost univerzalne predmetnosti, proučava čovjeka, njegovu povijesnu ...

aristokracija

aristokracija (grč. ἀρıστοϰρατία: vladavina najboljih). 1. Vladavina malog povlaštenog društvenog sloja. ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >