Upit Politika, pronađeno natuknica: 454

Politika

Politika, srpski dnevnik. Prvi je broj izašao 12. I. 1904. u 1300 primjeraka. Vlasnik i urednik bio ...

politika

politika, umijeće upravljanja državom ili drugom političkom zajednicom, te svi postupci upravljanja ...

politika »novoga kursa«

politika »novoga kursa«, politički program dijela hrvatskih i srpskih političara iz banske Hrvatske ...

politika otvorenog tržišta

politika otvorenog tržišta, kupnja i prodaja drž. obveznica na tržištu kapitala; provodi ju središnja ...

agrarna politika

agrarna politika (poljoprivredna politika), dio gospodarske politike i skup državnih mjera na području ...

antiinflacijska politika

antiinflacijska politika, skup mjera koje se poduzimaju u okviru opće ekonomske politike radi suzbijanja ...

blokovska politika

blokovska politika, bipolarna struktura međudržavnih odnosa u razdoblju nakon II. svjetskog rata do ...

fiskalna politika

fiskalna politika (lat. fiscalis: koji se odnosi na fisk), jedan od najvažnijih dijelova ekon. politike, ...

kulturna politika

kulturna politika, državna i javna, rjeđe nedržavna i privatna politika u području kulture, kojom se ...

međunarodna politika

međunarodna politika, izraz kojim se u najširem smislu označuje splet odnosa među državama, bilo da ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|