Upit Prijatelj Ivan, pronađeno natuknica: 15

Prijatelj, Ivan

Prijatelj, Ivan, slovenski književni povjesničar, teoretičar i prevoditelj (Vinice kraj Sodražice, 23. XII. 1875 ...

Bosanski prijatelj

Bosanski prijatelj, književno-povijesni časopis koji je pokrenuo Ivan Franjo Jukić (Banjalučanin). Prvi ...

Duknović, Ivan

Duknović, Ivan (Ioannes Dalmata, Giovanni da Traù), hrvatski kipar (Trogir, oko 1440 – ?, nakon 1509). ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

Golub, Ivan

Golub, Ivan, hrvatski teolog, pjesnik, književni prevoditelj i kulturni povjesničar (Kalinovac kraj ...

Gučetić, Ivan

Gučetić, Ivan (Ioannes Gotius), hrvatski humanist (Dubrovnik, 1451 – Dubrovnik, 11. III. 1502). Obnašao ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Jukić, Ivan Franjo

Jukić, Ivan Franjo (Frano), hrvatski pisac, kulturni i politički djelatnik (Banja Luka, 8. VII. 1818 ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

(1)  2