Upit Ramses II., pronađeno natuknica: 5

Ramses II.

Ramses II., egipatski faraon XIX. dinastije, vladao približno od 1290. do 1224. pr. Kr. Jedan od najznačajnih ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Feničani

Feničani, semitski narod naseljen u Feniciji, koja je u antičko doba bila naziv za područje današnjega ...

Libija

Libija (Dawlat Lībya; Država Libija), država u sjevernoj Africi, između Egipta (duljina granice 1115 km) ...

Ramzes II. i III.

Ramzes II. i III. →  ramses ii.; ramses iii. ...