Upit Reynolds Osborne, pronađeno natuknica: 3

Reynolds, Osborne

Reynolds [re'nəldz], Osborne, britanski fizičar i izumitelj (Belfast, 23. VIII. 1842 – Watchet 21. II. 1912). ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

hidrodinamika

hidrodinamika (hidro- + dinamika), grana hidromehanike koja se bavi zakonima strujanja tekućina i pojavama ...