Upit Richterova ljestvica, pronađeno natuknica: 6

Richterova ljestvica

Richterova ljestvica (po Charlesu Francisu Richteru), logaritamska ljestvica s pomoću koje se brojevima ...

europska makroseizmička ljestvica

europska makroseizmička ljestvica (engleski European macroseismic scale, akronim EMS), ljestvica za ...

Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica

Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica [merka:'l:i kanka:'ni zi:'bəɹg~] (Mercallijeva ljestvica, MCS) ...

potres

potres, iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom ...

Richter, Charles Francis

Richter [ri'ktəɹ], Charles Francis, američki fizičar i seizmolog (Hamilton, 26. IV. 1900 – Pasadena, ...

seizmologija

seizmologija (grčki σεισμός: potres + -logija), grana geofizike koja se bavi proučavanjem potresa i ...