Upit Rimska kriza, pronađeno natuknica: 15

Bakar

Bakar, grad i luka na sjeverozapadnoj obali Bakarskog zaljeva, 15 km jugoistočno od Rijeke; 1473 st. ...

bazilika

bazilika (grčki βασıλıϰή: kraljevski dvor, dvorana; učeni latinski basilica: javna zgrada; kršćanski ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

crkva

crkva (vjerojatno od starovisokonjem. chirihha, ili od grč. *ϰύρıϰω za ϰυρıαϰόν: kuća gospodnja), organizirana ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Meštrović, Ivan

Meštrović, Ivan, hrvatski kipar i arhitekt (Vrpolje u Slavoniji, 15. VIII. 1883 – South Bend, SAD, 16. I. 1962). ...

Nin (grad)

Nin, gradić i općinsko središte u Dalmaciji, 17 km sjeverozapadno od Zadra; 1151 st. (2011). Leži uz ...

Njemačka

Njemačka (Savezna Republika Njemačka, njem. Bundesrepublik Deutschland), država u srednjoj Europi, između ...

(1)  2