Upit Rotterdamska konvencija, pronađeno natuknica: 2

Rotterdamska konvencija

Rotterdamska konvencija, konvencija koja, radi zaštite ljudskoga zdravlja i okoliša, regulira međunar. ...

konvencije o zaštiti okoliša

konvencije o zaštiti okoliša, međunarodni pravni dokumenti kojima se utvrđuju pravila, norme i standardi ...