Upit Rubin Vera, pronađeno natuknica: 3

Rubin, Vera

Rubin [ru:'bin], Vera, američka astronomkinja (Philadelphia, 23. VII. 1928 – Princeton, 25. XII. 2016). ...

kozmologija (astronomija)

kozmologija (kozmo- + -logija), u modernoj znanosti kozmologija je grana astronomije koja se bavi proučavanjem ...

tamna tvar

tamna tvar, sastavnica svemira koja ne emitira i ne reflektira dovoljno zračenja da bi ju se moglo izravno ...