Upit Rukavina Juraj, pronađeno natuknica: 3

Rukavina, Juraj

Rukavina (Vidovgradski), Juraj, austrijski general topništva (Trnovac kraj Gospića, 21. III. 1777 – ...

Rukavina, Fridrih

Rukavina, Fridrih (Friderik), hrvatski dirigent (Sveti Juraj kraj Senja, 28. X. 1883 – Novi Marof, 26. X. 1940). ...

Velebitski ustanak

Velebitski ustanak (Lički ustanak), oružana akcija pripadnika ustaške organizacije u podvelebitskom ...