Upit SARS, pronađeno natuknica: 2

SARS

SARS (akronim od engl. Severe Acute Respiratory Syndrome), teški akutni respiratorni sindrom uzrokovan ...

koronavirusi

koronavirusi (lat. corona: vijenac, kruna < grč. ϰορώνη: zakrivljeni ili zaobljeni kraj nečega, prsten + virus), ...