Upit Sacra conversazione, pronađeno natuknica: 6

Sacra conversazione

Sacra (santa) conversazione [sa'kra (sa'nta) konversacio:'ne] (talijanski: sveti razgovor), u renesansnom ...

Giorgione

Giorgione [62721or62721o:’ne] (pravo ime Giorgio da Castelfranco), talijanski slikar (Castelfranco kraj Trevisa, ...

Palma Jacopo, st.

Palma [pa'~], Jacopo, st. (pravo ime Jacopo d’Antonio Negretti, zvan Palma il Vecchio, Palma st.), talijanski ...

Vivarini

Vivarini [~ri:'ni], obitelj venecijanskih slikara u XV. st. Začetnik škole bio je Antonio (Murano, oko ...

Bellini, Giovanni

Bellini [bel:i:'ni], Giovanni (zvan Giambellino), talijanski slikar (?, oko 1431 – Venecija, 29. XI. 1516). ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...