Upit Saprofiti, pronađeno natuknica: 6

saprofiti

saprofiti ili saprofitske biljke (grč. σαπρός: truo + -fit) →  saprotrofi ...

aktinomiceti

aktinomiceti (aktino- + grč. μύϰης, genitiv μύϰητος: gljiva) (Actinomycetales), »zrakaste gljive«, velika ...

bacil

bacil (lat. bacillum: štapić), ravna ili lagano savijena bakterija štapićasta ili cilindrična oblika ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

saprobiji

saprobiji (grč. σαπρός: truo + -bij), životinjski i biljni organizmi koji žive u okolišu, najčešće vodi, ...

saprotrofi

saprotrofi (grčki σαπρός: truo + -trof) (saprobi, saprobionti), organizmi koji se hrane mrtvom org. ...