Upit Seminole, pronađeno natuknica: 6

Seminole

Seminole, sjevernoamerički Indijanci iz muskogijske jezične porodice. Potječu od Indijanaca Creek koji ...

Cherokee

Cherokee [če'rəki:] (Čiroki, Čeroki), sjevernoamerički Indijanci iz velike skupine Irokeza. Prvotno ...

Florida

Florida [flɔ'ridə], savezna država u jugoistočnom dijelu SAD‑a; 152 747 km2 (kopnena površina, bez unutrašnjih ...

Okeechobee

Okeechobee [ouki:čọu'bi:], jezero u južnom dijelu poluotoka Floride, SAD; obuhvaća 1890 km2. Dugo je ...

Oklahoma

Oklahoma [oukləhọu'mə], savezna država u srednjem dijelu SAD-a, 181 038 km2, 3 751 351 st. (2010). Obuhvaća ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...