Upit Sjevernoatlantski savez, pronađeno natuknica: 5

Sjevernoatlantski savez

Sjevernoatlantski savez ili Organizacija Sjevernoatlantskog sporazuma (engleski North Atlantic Treaty ...

Kostov, Ivan

Kostov [ko'stof], Ivan, bugarski političar (Sofija, 23. XII. 1949). Doktorirao je ekonomiju (1984), ...

Partnerstvo za mir

Partnerstvo za mir (engl. Partnership for Peace, akronim PfP), vojno-politički program što ga je u siječnju ...

Schumacher, Kurt

Schumacher [šu:'maxəɹ], Kurt, njemački političar (Culm, danas Chełmo, Poljska, 13. X. 1895 – Bonn, 20. VIII. 1952). ...

Slovačka

Slovačka (Slovensko; Slovenská republika), država u srednjoj Europi; obuhvaća 49 036 km2. Na sjeveru ...