Upit Skadar, pronađeno natuknica: 29

Skadar

Skadar (albanski Shkodra i Shkodër), grad i upravno središte istoimene prefekture u sjeverozapadnoj ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Albertini, Beninj

Albertini, Beninj (Benignus a Rhacusio), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 1. XII. 1789 – Skadar, 24. VIII. 1838). ...

Alia, Ramiz

Alia [aļi'a], Ramiz, albanski političar (Skadar, 18. X. 1925 – Tirana, 7. X. 2011). Od 1948. član Centralnog ...

Balšići

Balšići, feudalci u Zeti, potomci vlastelina Balše. Tri Balšina sina, Stracimir (u. 1372), Đurađ i Balša ...

Barleti, Marin

Barleti, Marin, albanski novovjeki latinist humanist (Skadar, oko 1450 – ? Rim, oko 1512). Djelovao ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Crnojevići

Crnojevići (također Đuraši i Đuraševići, po vojvodi Đurašu Iliću), srednjovjekovna velikaška obitelj ...

Dalmacija

Dalmacija, geografska i povijesna regija u južnoj Hrvatskoj. Kao geografska regija, naziva se i Južno ...

Duklja

Duklja, povijesna pokrajina na području današnje Crne Gore. Naziv dobila po rimskom gradu Docleji, koji ...

(1)  2  3