Upit Skočibuha, pronađeno natuknica: 4

Skočibuha

Skočibuha →  sagroević ...

Antunović, Kristofor Nikolin

Antunović, Kristofor Nikolin, hrvatski slikar (Ston, oko 1510 – ?, 1580). Slikarstvo učio u Veneciji. ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 28 434 st. (2011). Smještaj ...

Sagroević

Sagroević (Sagrojević, Sagrilović, Sagri), dubrovačka građanska obitelj, podrijetlom iz Suđurđa na Šipanu. ...