Upit Sliven, pronađeno natuknica: 8

Sliven

Sliven [sli'ven] (Сливен), grad na južnom podnožju Slivenske planine (dio Stare planine), istočna Bugarska; ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

Čintulov, Dobri

Čintulov [či'ntulof], Dobri, bugarski književnik (Sliven, IX. 1822 – Sliven, 27. III. 1886). Najpopularniji ...

Damjanov, Damjan

Damjanov [damja'nof], Damjan, bugarski književnik (Sliven, 18. I. 1935 – Sofija, 6. VI. 1999). Pjesnik ...

Konstantinov, Konstantin

Konstantinov [~ti'nof], Konstantin, bugarski književnik i prevoditelj (Sliven, 20. VIII. 1890 – Sofija, ...

Pann, Anton

Pann [pan], Anton, rumunjski književnik, folklorist (Sliven, Bugarska, 1796 – Bukurešt, 2. XI. 1854). ...

Ralin, Radoj

Ralin [ra'~], Radoj (pravo ime Dimităr Stojanov), bugarski književnik (Sliven, 22. IV. 1923 – Sofija, ...

Veličkov, Georgi

Veličkov [veli'čkof], Georgi, bugarski književnik (Sliven, 7. IV. 1938). Diplomirao pravo. Djelovao ...