Upit Slova��ka, pronađeno natuknica: 2

K

K. 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede a deseto latinske, za glas /k/, silabičkoga imena ka. U glagoljici ...

kaon

kaon (ka od slova K + [mez]on) (znak K), mezon izgrađen od jednoga stranoga (s) kvarka ili antikvarka ...