Upit Socijaldemokratska partija Hrvatske, pronađeno natuknica: 5

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Socijaldemokratska partija Hrvatske (akronim SDP), politička stranka lijevoga centra, osnovana 3. XI. 1990. ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

marksizam

marksizam, cjelina filozofskih, ekonomskih, socioloških i politoloških teorija koje je oblikovao K. ...

socijaldemokracija

socijaldemokracija (socijal/an/ + demokracija), opći naziv za socijaldemokratske političke stranke, ...