Upit Sorkočević Miho, pronađeno natuknica: 3

Sorkočević, Miho

Sorkočević, Miho, hrvatski pisac, prevoditelj, biograf i diplomat (Dubrovnik, 25. XII. 1739 – Pariz, ...

Bobaljević

Bobaljević (Babali, Bobali, de Bobalis, Bobalio, Bobalić), dubrovačka plemićka obitelj. Spominje se ...

Sorkočević

Sorkočević (Sorgo), dubrovačka plemićka obitelj. Prema kroničarima, podrijetlom su iz Kotora, a starinom ...