Upit Sparta, pronađeno natuknica: 14

Sparta

Sparta (Sparti, grčki Σπάpτη, Spártē, također i Lakedemon, grčki Λαϰεδαίμων, Lakedaímōn), grad i upravno ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

aristokracija

aristokracija (grč. ἀρıστοϰρατία: vladavina najboljih). 1. Vladavina malog povlaštenog društvenog sloja. ...

Claudia

Claudia ili Clodia Gens [klạu'di·a, klo:'di·a ~], patricijska i plebejska porodica u Rimu; glavna su ...

Delski savez

Delski savez (također Delsko-atički savez), obrambeni savez sklopljen 478. pr. Kr., nakon grčko-perzijskih ...

Dorani

Dorani (grč. Δωρıεῖς, Dōrieῖs), grčko pleme koje se posljednje doselilo u Grčku za velike seobe (XII. st. pr. Kr.) ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Lakonija

Lakonija (grčki Λαϰωνία, Lakōnía; stariji naziv Λαϰεδαıμονία, Lakedaimonía), povijesna pokrajina u jugoistočnome ...

Mesenija

Mesenija (Mesinija, grčki Μεσσηνία, Messēnía, novogrčki izgovor [mesini'a]), pokrajina u jugozapadnome ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...

(1)  2