Upit Stjepan Ostoja, pronađeno natuknica: 8

Stjepan Ostoja

Stjepan Ostoja, bosanski kralj od 1398. do 1404. i od 1409. do 1418 (?, druga polovica XIV. st. – ?, ...

Ostoja, Stjepan

Ostoja, Stjepan →  stjepan ostoja ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Jelena Gruba

Jelena Gruba, bosanska kraljica (?, oko polovice XIV. st. – ?, nakon 18. III. 1399). Prvi se put spominje ...

Kotromanići

Kotromanići, vladarska dinastija u srednjovjekovnoj Bosni (→  bosna i hercegovina), koja je vladala približno ...

Neretvanska krajina

Neretvanska krajina, primorje između ušćâ Neretve i Cetine u Jadransko more. Pod imenom Krajina (Craina, ...

Podrinje (srednjovjekovno bosansko područje)

Podrinje, srednjovjekovno bosansko područje na gornjem toku Drine i donjim tokovima Pive, Tare i Lima, ...

Rama (županija)

Rama, srednjovjekovna županija na području današnje Bosne i Hercegovine, oko srednjeg toka rijeke Neretve, ...