Upit Stonehenge, pronađeno natuknica: 14

Stonehenge

Stonehenge [stəunhe'n62721], megalitska građevina u blizini grada Salisburyja u južnoj Engleskoj; vjerojatno ...

arheoastronomija

arheoastronomija (arheo- + astronomija), istraživanje arheoloških nalaza koji upućuju na astronomske ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

Downs

Downs [dạunz] (staroengleski dun: brežuljak), brežuljkasta područja u južnoj Engleskoj (North Downs, ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

kromlek

kromlek (engl. cromlech [kro'mlek, kro'mlex], iz velškoga crom, ženski rod od crwn: zavinut i llech: ...

megalitička arhitektura

megalitička arhitektura (mega- + -litik), naziv za više različitih prapovijesnih kamenih spomenika velikih ...

nekropola

nekropola (grč. νεϰρόπολις: grad mrtvih), prapovijesno i antičko groblje (grobna cesta, grobno polje). ...

Petrie, Flinders

Petrie [pi:'tri], Flinders (puno ime William Matthew Flinders Petrie), engleski arheolog egiptolog (Charlton, ...

(1)  2