Upit Sueski zaljev, pronađeno natuknica: 7

Sueski zaljev

Sueski zaljev (arapski 61664alīǧ as-Suways [xali'62721 as:uwa'js]), krajnji sjeverozapadni dio Crvenoga mora ...

Crveno more

Crveno more, rubno more Indijskog oceana, između afričkoga kopna i poluotoka Arabije; obuhvaća 448 000 ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

kanali

kanali (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

Panamski kanal

Panamski kanal, umjetni kanal u najužem dijelu Srednje Amerike, na Panamskoj prevlaci; spaja Atlantski ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...