Upit Supstrat, pronađeno natuknica: 31

supstrat

supstrat (lat. substratum). 1. Podloga, osnova, temelj. 2. U lingvistici, domaći jezik na nekom području ...

granični supstrat

granični supstrat, tvar koja svojom koncentracijom u hranjivoj podlozi određuje brzinu rasta i maksimalni ...

mediteranski supstrat

mediteranski supstrat, u lingvistici, naziv za slabo posvjedočene neindoeuropske jezike koji su se govorili ...

adstrat

adstrat (napravljeno po uzoru na supstrat, od ad- + lat. stratum: sloj; lat. adstratum: prislojeno), ...

antropogeneza

antropogeneza ili antropogenija (antropo- + -geneza ili -genija), dio antropologije koji istražuje evolucijski ...

balkanizmi

balkanizmi, zajednička obilježja više jezika koji se govore na jugoistočnom europskom poluotoku. Osobito ...

balkanski jezici

balkanski jezici, skupina jezika koji se govore na prostoru između Karpata i donjega Dunava, Crnoga, ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

eksplantacija

eksplantacija (prema lat. explantare: iščupati nasad), uzgoj tkiva izvan organizma (in vitro). Dijelovi ...

enzimi

enzimi (en- + grč. ζύμη: kvasac) (u starijoj literaturi fermenti), biološki katalizatori, tvari koje ...

(1)  2  3  4