Upit Tarkvinije Oholi, pronađeno natuknica: 3

Tarkvinije Oholi

Tarkvinije Oholi (Tarkvinije Superbo, latinski Tarquinius Superbus [tarkui:'ni·us supe'rbus]), sedmi ...

Dejfoba

Dejfoba (grč. Δηıφόβη, Dēiphóbē), glasovita Sibila (Apolonova proročica) iz Kume u Kampaniji. Njezina ...

Servije Tulije

Servije Tulije (latinski Servius Tullius [se'rwi·us tu'l:i·us]), šesti legendarni kralj Rima etrurskoga ...