Upit Tira, pronađeno natuknica: 27

Tira

Tira ili Tera (grčki Θήρα, Thḗra, novogrčki izgovor [ϑi'ra], također Santorini), grčki otok u Cikladima ...

Apolonije iz Tira

Apolonije iz Tira →  historia apollonii, regis tyri ...

Porfirije iz Tira

Porfirije iz Tira (grčki Πορφύριος, Porphýrios, pravim imenom Malko), grčki filozof (Tir, oko 233 – ...

Aesir

Aesir [ε'sir] (jednina Ass), u skandinavskoj mitologiji, dvije skupine božanstava. Germani su poznavali: ...

Assemani, Giuseppe Simone

Assemani [as:ema:'ni], Giuseppe Simone (Simonio), jedan od najistaknutijih europskih orijentalista druge ...

Cikladi

Cikladi ili Kikladi (Kiklades, grčki Κυϰλάδες, Kykládes, novogrčki izgovor [kikla'δes]; latinski Cyclades), ...

cikladska kultura

cikladska kultura, kultura brončanoga doba raširena po Cikladskim otocima u Egejskome moru oko 2700. ...

Cirenaika

Cirenaika (arap. Barqah), povijesna pokrajina u istočnoj Libiji. Na sjeveru ravnjak Barka (Barqah), ...

daimonion

daimonion (grčki δαıμόνıον), kod Sokrata božansko biće ili unutarnji glas koji čovjeka odvraća od radnji ...

Dan

Dan (hebr. Dān), u Bibliji, sin patrijarha Jakoba i Bale, Raheline služavke; po njemu je nazvano izraelsko ...

(1)  2  3