Upit Tournai, pronađeno natuknica: 12

Tournai

Tournai [tuʀnɛ'] (francuski; nizozemski Doornik), grad i luka na rijeci Scheldi u jugozapadnoj Belgiji, ...

Stephanus Tornacensis

Stephanus Tornacensis [ste'fanus ~ce'nsis] (Stjepan iz Tournaia, franc. Étienne de Tournai), francuski ...

Devolucijski rat

Devolucijski rat, započeo je Luj XIV. 1667. da bi se nakon smrti Filipa IV. domogao nekih pokrajina ...

Flémalle, Maître de

Flémalle [flema'l], Maître de, flamanski slikar, novim istraživanjima identificiran kao Robert Campin ...

Fontenoy (Belgija)

Fontenoy [f61533tənwa'], selo u pokrajini Hinaut, 8 km jugoistočno od Tournaia, jugozap. Belgija. U Ratu ...

Gallait, Louis

Gallait [gale'], Louis (Joseph), belgijski slikar (Tournai, 10. V. 1810 – Bruxelles, 20. XI. 1887). ...

Gombert, Nicolas

Gombert [γɔ'mbərt], Nicolas, flamanski skladatelj (? Brugge, oko 1500 – ? Tournai, oko 1556). Vjerojatno ...

Hucbald

Hucbald [hu'k~], franački glazbeni teoretičar i skladatelj, benediktinac (? Tournai, oko 840 – Saint-Amand, ...

Klodio

Klodio (Klodion), kralj salijskih Franaka (?, oko 425 – ?, oko 455). Prvi po imenu poznati član dinastije ...

Rodenbach, Georges

Rodenbach [ʀɔdεnba'k], Georges, belgijski pjesnik francuskoga izraza (Tournai, 26. VII. 1855 – Pariz, ...

(1)  2