Upit Tracija, pronađeno natuknica: 9

Tracija

Tracija ili Trakija (lat. Thracia, grč. Θρᾴϰη, Thrákē), povijesna i geografska pokrajina u jugoistočnoj ...

Aristagora

Aristagora (grčki Ἀρıσταγόρας, Aristagóras), tiranin u Miletu (Milet, ? – Tracija, 497. pr. Kr.). Začetnik ...

Aurelijan

Aurelijan (latinski Lucius Domitius Aurelianus [lu:'ki·us domi'ti·us aureli·a:'~]), rimski car (Mezija, ...

Huni

Huni, nomadski narod mongolskoga podrijetla (ali vjerojatno turkijskoga jezika), koji je u IV. st. (oko ...

Latinsko Carstvo

Latinsko Carstvo, državna tvorevina s prijestolnicom u Carigradu, nastala u četvrtom križarskom ratu, ...

Maksimin, Gaj Julije Ver

Maksimin, Gaj Julije Ver (zvan Tračanin; latinski Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax [ga:'i·us ju:'li·us ...

Mihael VIII. Paleolog

Mihael VIII. Paleolog (grčki Μιχαὴλ Παλαιολόγος, Mikhaḕl Palaiológos), nikejski car od 1259., bizantski ...

Turska

Turska (Türkiye Cumhuriyeti), država u jugozapadnoj Aziji i jugoistočnoj Europi. Leži između Crnoga ...

Viziinos, Georgios

Viziinos, Georgios (Geṓrgios Vizyēnós [vizi·ino's], pravo prezime Mihailidis/Mihaēlídēs), grčki književnik ...