Upit Turci, pronađeno natuknica: 60

Turci (etnologija)

Turci, turkijski narod nastanjen u jugozapadnoj Aziji i jugoistočnoj Europi, tzv. Osmanski (Otomanski) ...

Turci (u širem smislu)

Turci (u širem smislu) →  turkijski narodi ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Antikrist

Antikrist (grčki Ἀντίχρıστος: protu-Krist), prema biblijskoj i starokršćanskoj predaji, protivnik Krista ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

Avari

Avari ili Obri, mongolski nomadski narod koji je oko polovice IV. st. potisnuo Hune i pokrenuo ih na ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Barleti, Marin

Barleti, Marin, albanski novovjeki latinist humanist (Skadar, oko 1450 – ? Rim, oko 1512). Djelovao ...

Beogradska nadbiskupija

Beogradska nadbiskupija, crkvena upravna jedinica koja obuhvaća današnju Srbiju s dijelom Vojvodine. ...

(1)  2  3  4  5  6