Upit UNRRA, pronađeno natuknica: 4

UNRRA

UNRRA (akronim od engl. United Nations Relief and Rehabilitation Administration), Uprava Ujedinjenih ...

ekonomska pomoć

ekonomska pomoć. 1. Svi pokloni u robi i novcu koje jedna država ili organizacija daje drugoj državi, ...

La Guardia, Fiorello Henry

La Guardia [ləgwα:'ɹdiə], Fiorello Henry, američki političar (New York, 11. XII. 1882 – New York, 20. IX. 1947). ...

Weissmann, Ernest

Weissmann [va'jsman], Ernest, hrvatski arhitekt (Požega, 11. XI. 1903 – Haarlem, Nizozemska, 13. VII. 1985). ...