Upit UTC, pronađeno natuknica: 6

UTC

UTC (akronim prema engl. Coordinated Universal Time: usklađeno svjetsko vrijeme), međunarodno dogovoreno ...

radiosonda

radiosonda (radio- + sonda), uređaj za određivanje temperature, vlage i tlaka zraka te smjera vjetra ...

sat (strojarstvo)

sat (tur. saat < arap. sāa‘), naprava ili uređaj za mjerenje vremena, ponajprije za određivanje doba ...

svjetsko vrijeme

svjetsko vrijeme, međunarodnim dogovorom prihvaćeno računanje vremena; danas je najrašireniji naziv ...

United Technologies Corporation

United Technologies Corporation [ju:nại'tid teknɔ:'lə62721iz kɔ:'ɹpərẹi'šən] (akronim UTC), multinacionalna ...

vrijeme

vrijeme, neprekidni slijed promjena u kojem se trenutci ili njihove transformacije mogu zamisliti kao ...