Upit Valdec Rudolf, pronađeno natuknica: 5

Valdec, Rudolf

Valdec, Rudolf, hrvatski kipar (Krapina, 8. III. 1872 – Zagreb, 1. II. 1929). Završio Obrtnu školu u ...

Čikoš-Sesija, Bela

Čikoš-Sesija (Csikos-Sessia), Bela, hrvatski slikar (Osijek, 27. I. 1864 – Zagreb, 11. II. 1931). Završio ...

Galerija Antuna Augustinčića

Galerija Antuna Augustinčića, muzejska ustanova nastala u Klanjcu 1970., kada je Antun Augustinčić, ...

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), hrvatsko umjetničko društvo osnovano 1868. u Zagrebu pod ...

Lozica, Ivan

Lozica, Ivan, hrvatski kipar (Lumbarda, 10. VI. 1910 – Lumbarda, 27. III. 1943). Polazio je kamenoklesarsku ...