Upit Venturijeva cijev, pronađeno natuknica: 3

Venturijeva cijev

Venturijeva cijev (po talijanskom fizičaru Giovanniju Battisti Venturiju; 1746–1822), uređaj za mjerenje ...

mjerilo protoka

mjerilo protoka, uređaj za mjerenje količine kapljevine, pare ili plina koji protječu kroz cjevovod ...

rasplinjač

rasplinjač, dio nekih Ottovih motora, koji miješanjem goriva sa zrakom priprema određenu količinu gorive ...