Upit Vesdin Filip Ivan, pronađeno natuknica: 6

Vesdin, Filip Ivan

Vesdin, Filip Ivan (Vezdin, Wesdin, Weszdin, Werdin, Weredin; latinizirano redovničko ime Paulinus a ...

indoeuropski jezici

indoeuropski jezici, jezična porodica koja obuhvaća sljedeće skupine jezika: anatolijski, indoiranski, ...

indologija

indologija (Ind[ija] + -logija), znanstvena disciplina koja proučava indijske jezike, književnosti, ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

malajalamski jezik

malajalamski jezik (malayālam), indijski jezik iz dravidske jezične porodice; potkraj XX. st. njime ...

sanskrt

sanskrt (sanskrtski saṃskṛta: dobro sastavljen, uređen, pročišćen, dotjeran, ukrašen), indoeuropski ...