Upit Vitraj, pronađeno natuknica: 4

vitraj

vitraj (francuski vitrail), slikarska tehnika u kojoj se prema predlošku realizira kompozicija s pomoću ...

Prica, Zlatko

Prica, Zlatko, hrvatski slikar i grafičar (Pečuh, Madžarska, 26. VI. 1916 – Rijeka, 7. III. 2003). Diplomirao ...

slikarstvo

slikarstvo, grana likovnih umjetnosti u kojoj se bojom i linijom na plošnoj podlozi daje prikaz stvarnih ...

zidno slikarstvo

zidno slikarstvo, vrsta slikarstva koje se izvodi na zidu ili stropu građevine; izravno je vezano uz ...