Upit Vojna krajina, pronađeno natuknica: 28

Vojna krajina

Vojna krajina (Vojna granica, Krajina, njem. Militärgrenze, lat. confinium), militarizirana sigurnosna ...

Belaj (Karlovac)

Belaj, selo 6 km jugoistočno od Duge Rese i 9 km južno od Karlovca, nedaleko od Korane; 168 st. (2011). ...

Đurđevac

Đurđevac, grad u Podravini, 25 km jugoistočno od Koprivnice; 6378 st. (2011). Leži na 121 m apsolutne ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Hrvatski institut za povijest

Hrvatski institut za povijest, znanstvena institucija za proučavanje povijesti hrvatskog naroda, sa ...

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

hrvatsko državno pravo

hrvatsko državno pravo, skup pisanih i običajnih pravnih pravila koja su se odnosila na ustrojstvo i ...

Ilirske pokrajine

Ilirske pokrajine (kraće Ilirija, francuski Les Provinces Illyriennes), naziv za dio hrvatskoga i slovenskog ...

Moačanin, Fedor

Moačanin, Fedor, hrvatski povjesničar i muzejski djelatnik (Zagreb, 22. VIII. 1918 – Zagreb, 9. IV. 1997). ...

(1)  2  3