Upit Vrisak, pronađeno natuknica: 8

vrisak

vrisak (čubar; Satureja), rod s 30-ak vrsta pretežno aromatičnih zeljastih biljaka, polugrmova i niskih ...

Craven, Wes

Craven [krẹi'vən], Wes, američki filmski redatelj (Cleveland, 2. VIII. 1939 – Los Angeles, 30. VIII. 2015). ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Murrell, John

Murrell [mʌ'rəl], John, kanadski dramatičar (Lubbock, Texas, 15. X. 1945). Studirao u SAD-u te Kanadi, ...

Subotić, Nada

Subotić, Nada, hrvatska glumica (Bošnjaci, 11. X. 1931 – Zagreb, 28. I. 2016). Završila Akademiju dramske ...

Šimić, Antun Branko

Šimić, Antun Branko, hrvatski pjesnik, kritičar i prevoditelj (Drinovci, BiH, 18. XI. 1898 – Zagreb, ...

usnače (botanika)

usnače (Lamiaceae, Labiatae), vrlo opsežna kozmopolitska biljna por. dvosupnica kojoj pripada oko 200 ...

Visiani, Robert

Visiani [vizja:'ni], Robert, hrvatski liječnik i botaničar (Šibenik, 9. IV. 1800 – Padova, 4. V. 1878). ...