Upit Vrlina, pronađeno natuknica: 57

vrlina

vrlina (grčki ἀρετή, latinskom virtus), stečena i postojana karakterna osobina ili dispozicija koja ...

Alkej

Alkej ili Alcej (grčki Ἀλϰαῖος, Alkaĩos, eolski Ἄλϰαος, Álkaos), grčki lirski pjesnik (Mitilena na Lezbu, ...

Areta (religija)

Areta (grč. ἀρετή: vrlina, krjepost), u grčkoj mitologiji, personifikacija krjeposti, kći Zeusova i ...

Ariston s Hija

Ariston s Hija (grčki Ἀρίστων, Arístōn), grčki filozof (III. st. pr. Kr.). Učenik stoika Zenona. Odbacuje ...

Arnold, Matthew

Arnold [α:'nəld], Matthew, engleski pjesnik, kulturolog i kritičar (Laleham, 24. XII. 1822 – Liverpool, ...

Ayckbourn, Alan

Ayckbourn [ẹi'kbɔ:n], Alan, engleski komediograf (London, 12. IV. 1939). Uz redateljsko i glumačko iskustvo ...

Castiglione, Baldassare

Castiglione [kastiļ:o:'ne], Baldassare, talijanski diplomat i pisac (Casatico kraj Mantove, 6. XII. 1478 ...

Chaucer, Geoffrey

Chaucer [čɔ:'sə], Geoffrey, engleski književnik (London, oko 1342 – London, 25. X. 1400). Iz obitelji ...

cinici

cinici (grčki ϰυνıϰός: pseći), pripadnici jedne od Sokratovih škola, kojoj je osnivač Antisten. Ime ...

cinizam

cinizam (kasnolat. cynismus < grč. ϰυνıσμός). 1. Filozofsko naučavanje cinika (IV. st. pr. Kr.) o ustegnuću ...

(1)  2  3  4  5  6