Upit Vukovar, pronađeno natuknica: 76

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

Gradski muzej Vukovar

Gradski muzej Vukovar, opći gradski muzej osnovan 1946., u kojem se sustavno prikuplja, čuva, obrađuje ...

Andrić, Nikola

Andrić, Nikola, hrvatski književnik, filolog i prevoditelj (Vukovar, 5. XII. 1867 – Zagreb, 7. IV. 1942). ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

Barbarić, Josip

Barbarić, Josip, hrvatski diplomatičar i povjesničar (Vukovar, 16. III. 1937 – Zagreb, 10. IX. 2010). ...

Bauer, Antun

Bauer, Antun, hrvatski muzeolog i kolekcionar (Vukovar, 18. VIII. 1911 – Zagreb, 9. IV. 2000). Diplomirao ...

Becić, Vladimir

Becić, Vladimir, hrvatski slikar, reporter i fotograf (Slavonski Brod, 1. VI. 1886 – Zagreb, 24. V. 1954). ...

Belavić, Placido

Belavić, Placido (Marko), hrvatski crkveni pisac i prevoditelj (Karlovac, 23. III. 1868 – Vukovar, 17. II. 1957). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8