Upit Wayne John, pronađeno natuknica: 8

Wayne, John

Wayne [wẹin], John (pravo ime Marion Michael Morrison), američki filmski glumac (Winterset, 26. V. 1907 ...

blues

blues [blu:z] (engl.: potištenost), vrsta glazbenog i usmenoknjiževnoga stvaralaštva nastala među crnim, ...

Ford, John

Ford [fɔ:ɹd], John (pravo ime Sean Aloysius O’Fearna, anglicizirano O’Feeney), američki filmski redatelj ...

Little Richard

Little Richard [litl ri'čəɹd] (pravo ime Richard Wayne Penniman), američki pjevač, skladatelj i pijanist ...

Oscar

Oscar (udomaćeno [o'skar]), uvriježeni naziv za godišnju nagradu američke Akademije filmskih umjetnosti ...

pseudonim

pseudonim (prema grč. ψευδώνυμος: lažno nazvan), izmišljeno ili iskrivljeno ime koje, iz različitih ...

Shorter, Wayne

Shorter [šɔ:'ɹtəɹ], Wayne, američki jazz-saksofonist i skladatelj (Newark, New Jersey, 25. VIII. 1933). ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...