Upit Weyl Hermann, pronađeno natuknica: 2

Weyl, Hermann

Weyl (njem. izgovor [vạil], engl. [wẹil]), Hermann, njemačko-američki matematičar i teorijski fizičar ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...