Upit Wikipedija, pronađeno natuknica: 1

Wikipedija

Wikipedija (havajski wiki: brzo + [enciklo]pedija), višejezična internetska enciklopedija slobodna pristupa ...