Upit Wikipedija, pronađeno natuknica: 2

Wikipedija

Wikipedija (havajski wiki: brzo + [enciklo]pedija), višejezična internetska enciklopedija slobodna pristupa ...

WWW

WWW (akronim od engl. World Wide Web: svjetska mreža), najčešće korišten internetski servis, koji korisnicima ...